ลงทะเบียนสัมมนา CDC Italian Festival 2019

ปิดลงทะเบียน

CDC Crystal Design Center ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ขณะนี้สิ้นสุดการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
คุณสามารถลงทะเบียนหน้างานได้อีกครั้ง ในวันที่ 20 มิ.ย. 2019 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02 101 5999

  • Share :
© 2017 K.E. Group. All rights reserved. 60