Décor & Material

KONGKA furniture


"คงคาเฟอร์นิเจอร์" เฟอร์นิเจอร์ไม้ผสานงานศิลปะจีน งานไม้เอกลักษณ์ ศิลปะที่ได้ใช้จริง ไม่ต้องเก็บใส่ตู้เซฟ

** พิเศษ เพียงดาวน์โหลด E-CARD ตามลิงค์ด้านล่างนี้ รับสิทธิซื้อเก้าอี้ขาสิงห์ในราคาพิเศษ
https://drive.google.com/…/0B67DMX2KxKL0YUJYWXlWXzZOUm…/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : kongkafurniture 
Call : +66 86 9771070
Website : www.kongkafurniture.com

คงคาเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 1 อาคาร F CDC โทร. 02-102-2560


  • Share :