Décor & Material

คอลเล็คชั่นล่าสุดในแบบร่วมสมัยประยุกต์จาก Kohler

คอลเล็คชั่นล่าสุดในแบบร่วมสมัยประยุกต์จากศิลปะประเพณีไทยดั้งเดิม แรงบันดาลใจจากเบญจรงค์ของไทย อันมีรากศัพท์จากภาษาสันสกฤตที่หมายถึง “สีสันทั้งห้า” หลักฐานเชิงประจักษ์อันชัดเจนของการสืบทอดวัฒนธรรมจากจีนและอินเดีย เครื่องเบญจรงค์นี้ได้รับความนิยมในชนชั้นสูงของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นศตวรรษที่ 20

ให้อ่างล้างหน้าช่วยเติมสีสันให้ห้องน้ำของคุณได้ที่ Kohler Showroom Crystal Design Center อาคาร D ชั้น 1 โทร. 02-101-5873


  • Share :