Lifestyle & Dining

Dentique Dental Care มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร CRYSTAL CARD รับส่วนลด 10% ทุกรายการ

Dentique Dental Care มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร CRYSTAL CARD รับส่วนลด 10% ทุกรายการ

     คลินิกทันตกรรม Dentique Dental Care มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร CRYSTAL CARD รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ทุกรายการ (ไม่รวมค่าแพทย์) พร้อมให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบที่ Dentique Dental Care @CDC อาคาร K5 ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02 102 2612-3


  • Share :