Event & Exhibitions

Crystal Design Center ช้อปปิ้งมั่นใจ ปลอดภัยกับมาตรการเชิงรุก

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโดยรอบศูนย์การค้า

พร้อมจัดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก Covid-19​ ภายในศูนย์การค้าฯ อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการที่ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

ทีมงานขอเป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด 

ขอแสดงความนับถือ
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

    

 


  • Share :