Lifestyle & Dining

นั่งพักผ่อนก็ได้ นั่งทำงานก็ดีที่ CDC

นั่งพักผ่อนก็ได้ นั่งทำงานก็ดี ที่ CDC

เปิดมุมลับนั่งพักผ่อน และทำงานแบบชิลๆ ฟรี Wifi ทั้งภายในอาคาร และโซน Outdoor เพิ่มแรงบันดาลใจในบรรยากาศร่มรื่น

- เฟส 1 อาคาร C และ อาคาร D

- บริเวณรอบวงเวียนนก

- เฟส 2 ด้านข้างทางเดินส่วนกลาง และทางไป Pet Park

หรือถ้าต้องการไปเดินช้อป อัพเดทเทรนด์เฟอร์นิเจอร์ และไลฟ์สไตล์จะร้านไหน ก็ดู Directory ง่ายๆ ได้ที่นี่ shorturl.at/hxAKU

 


  • Share :