Décor & Material

KOHLER UNBOXED IMAGINATION

KOHLER UNBOXED IMAGINATION

สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อโคห์เลอร์ครบตามเงื่อนไขกำหนด รับทันที! บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 500 บาท

• ซื้อครบ 8,000.-/ใบเสร็จ รับทันทีบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท
• ซื้อครบ 15,000.-/ใบเสร็จ รับทันทีบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 200 บาท
• ซื้อครบ 30,000.-/ใบเสร็จ รับทันทีบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท

ตั้งแต่วันนี้จนถึงสินเดือนเมษายน 2562 นี้ ที่ KOHLER CENTER ชั้น 1 อาคาร D CDC Crystal Design Center


  • Share :