Lifestyle & Dining

รถบริการทำวีซ่าประเทศอังกฤษเคลื่อนที่

รถบริการทำวีซ่าประเทศอังกฤษเคลื่อนที่
พร้อมให้บริการท่านทุกวันจันทร์ เวลา 9.30-15.00 น. บริเวณอาคาร D ที่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
ตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไป ถึงเดือนเมษายนศกหน้า


  • Share :