Décor & Material

TOTO

ไม่เพียงแต่เป็นก้านฉีดชำระทั่วๆไป ของโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ แต่ TOTO คำนึงถึงทุกรายละเอียด 
จากการวิจัยทำให้ค้นพบว่า 43 องศา คือองศาการฉีดน้ำที่เหมาะสมที่สุดและไม่ทำให้น้ำไหลย้อนมาโดนตัวก้านฉีดชำระ
และนี่คือเทคโนโลยีของก้านฉีดชำระของ TOTO ที่พัฒนาโดยคำนึงถึงความสะอาดของผู้ใช้
เชิญมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ได้ที่ TOTO Showroom Crystal Design Center อาคาร D ชั้น 1 โทร. 02-101-5946


  • Share :