มาค้นหาคำตอบเรื่องของห้องน้ำผู้สูงวัยไปพร้อม ๆ กัน @SCG

Posted : January 10, 2015, 3:35 pm in News & Events View : 2,634

     มาค้นหาคำตอบเรื่องของห้องน้ำผู้สูงวัยไปพร้อม ๆ กันพร้อมชมการจำลองห้องน้ำที่เหมาะกับผู้สูงวัยในระดับต่าง ๆ ได้ที่ เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.scgexperience.co.th/th/eldercare หรือโทร. 02 101 9922