Event & Exhibitions

กิจกรรมภาพถ่ายแลนมาร์คบางกอกแอร์เวย์ส@CDC

Crystal Design Center และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ชวนคุณร่วมกิจกรรมภาพถ่ายแลนมาร์คบางกอกแอร์เวย์ส บริเวณวงเวียนรูปนกที่ศูนย์การค้า Crystal Design Center แล้วโพสต์ภาพที่ถ่ายแลนด์มาร์ค(จะมีตัวคุณอยู่ด้วยหรือไม่มีก็ได้) พร้อมใส่แฮชแท็ก #BangkokAirways #CDCweddingfair แล้วเซ็ตโพสต์เป็น public พร้อมบอกเราว่า จุดหมายปลายทางในฝันของคุณและคู่รักคือที่ไหน แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ต 1 รางวัล 2 ที่นั่งมูลค่า  20,360  บาท  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 9 กรกฏาคมนี้ ประกาศผลวันที่ 10 กรกฏาคม 2560 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาการร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ตและเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัว พร้อมติดแฮชแท็ก #BangkokAirways และ #CDCweddingfair ทั้ง 2 แฮชแท็ก และตั้งค่าเป็น “สาธารณะ (Public)” เท่านั้น

2. ภาพที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นภาพถ่ายแลนด์มาร์คบางกอกแอร์เวย์สบริเวณวงเวียนรูปนก ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -  9 กรกฏาคม  2560 ณ Crystal Design Center เท่านั้น

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดจำนวนกี่ภาพก็ได้

4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับเจ้าของ  Facebook ที่ถูกใช้งานโดย User ที่มีตัวตนจริงเท่านั้น

5. ระยะเวลาร่วมสนุก: 15 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม  2560

 

6. กรรมการจะตัดสินผู้ที่ได้รับของรางวัลโดยพิจารณาจากรูปภาพที่อัพโหลดของผู้ร่วมกิจกรรมที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด

7. ของรางวัลบัตรโดยสารมีจำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง มูลค่า 20,360 บาท

8. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ทาง https://www.facebook.com/crystaldesigncenter  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

9. หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของกิจกรรมนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับมายังทีมงาน ภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 ที่เบอร์ 022655771 โดยผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (1) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง โดยระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลในกิจกรรมของ Bangkok Airways & CDC Wedding Far เท่านั้น” (2) ภาพและชื่อ Facebook ที่ส่งเข้ามาประกวดมายังทีมงานทันที พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประชาชน, บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมทั้งนำภาพและชื่อ Facebook ที่ส่งเข้ามาประกวด มารับของรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ตั้งของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล  จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันและเวลาที่ทีมงานกำหนด

10. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อทีมงานเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

11. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

12. ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้  และขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นั้นต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมอย่างเช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  

15. การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

16. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษี 5% ของมูลค่าของรางวัล กรณีที่ของรางวัลมีมูลค่ามากกว่า  1,000 บาท

17. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


  • Share :