CDC Weekend Market

Posted : October 15, 2015, 3:55 pm in News & Events View : 62,976

     WEEKEND MARKET @Crystal Design Center แหล่งพักผ่อนช้อปปิ้ง ในวันสบายๆ แห่งใหม่ ที่รวมสินค้าคุณภาพ และมีดีไซน์ไว้มากมาย พร้อมพบกิจกรรมความบันเทิงสุดเก๋ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และดนตรี ในบรรยากาศ Landscape สวนน้ำที่สวยงาม