Event & Exhibitions

โครงการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2014

สำหรับผู้มีไอเดียแปลกใหม่เปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบ้านอนุรักษ์. . .
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โครงการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2014 ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 500,000 บาท
 
โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.dede-housingcontest.com หรือสอบถามที่เบอร์ 02 184-2728-32 กองประกวดแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้าน


  • Share :