Lifestyle & Dining

Crystal Double Bonus รับสิทธิพิเศษเหนือใครเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

Crystal Double Bonus รับสิทธิพิเศษเหนือใครเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

     Crystal Double Bonus รับสิทธิพิเศษเหนือใครเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทยที่ ซีดีซี, เดอะ คริสตัล , เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ และ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 58

 
เฉพาะผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย
   ต่อที่ 1 : ส่วนลด 50% กับ เมนู “จานพิเศษ จากร้านอาหารที่ร่วมรายการ พร้อมส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าภายในศูนย์*
   ต่อที่ 2 : ยิ่งใช้มาก ยิ่งรับมาก  เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข**
หมวดร้านอาหาร - อิ่มครบ 1,500 บาท/เซลส์สลิปรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
(จำกัด 3,000 ท่านแรก)
หมวดร้านค้า – ​Tier 1 ช้อปครบ 30,000 บาท/เซลส์สลิปรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า  300 บาท
(จำกัด 500 ท่านแรก)
Tier 2 ช้อปครบ 100,000 บาท/เซลส์สลิป รับกระเป๋าล้อลาก Travel Around The World Trolley Bag 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 1 ใบ (จำกัดสูงสุด 2 ใบ/ท่าน ตลอดรายการ)
 
   พิเศษ! ลุ้นแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 1,500 บาท*** รับคูปองลุ้นโชค 1 ใบ เพื่อท่องเที่ยว โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 55,900 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1 แสนบาท
 
เงื่อนไข
 
* - เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนด
**-สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จและเซลส์สลิปของบัตรเครดิตกสิกรไทยในหมวดร้านอาหารตั้งแต่ 1,500 บาท/เซลส์สลิป หรือในหมวดร้านค้าตั้งแต่ 30,000 บาท/เซลส์สลิป และ 100,000 บาท/เซลส์สลิป
- นำเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน ในวันเดียวกัน มาแสดงพร้อมบัตรเครดิตกสิกรไทย เพื่อแลกรับบัตรกำนัล ณ จุดแลกคูปองที่กำหนด
- จำกัดการแลกบัตรกำนัลสตาร์บัคส์สูงสุด 1 สิทธิ์/ท่าน/หมวด/วัน  บัตรกำนัลสตาร์บัคส์จำกัดสูงสุด 5 สิทธิ์/ท่าน/หมวด ตลอดโครงการ , กระเป๋าล้อลาก  Travel Around The World Trolley Bag จำกัดสูงสุด 2 ใบ/ท่าน ตลอดโครงการ
- ไม่นับรวมการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าซื้อหรือเติมเงินบัตรกำนัล และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
- บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ, ยกเว้นการร่วมรายการ
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** - ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ใช้จ่ายภายในโครงการ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์, เดอะ คริสตัล, เดอะ คริสตัล พีทีที  และเดอะ คริสตัล เอสบี ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.58 รวบรวมใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ซื้อสินค้าและบริการครบทุก 1,500 บาท (ภายในวันเดียวกัน) พร้อมแสดงบัตรเครดิตที่มีหมายเลขบัตรตรงกับสลิป รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ณ จุดแลกคูปองที่กำหนด
- จับรางวัล 10 พ.ย. 58 เวลา 10.00 น. ที่โครงการ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล 16 พ.ย. 58 ผ่านทาง www.crystaldesigncenter.com และ www.thecrystal.co.thและ www.askkbank.com/kbankcard
- ผู้ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองที่โครงการ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โดยแสดงหลักฐานบัตรประชาชนพร้อมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทยตัวจริงที่ใช้จ่ายในรายการ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจับรางวัลไว้สำรองในกรณีผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือขาดคุณสมบัติ
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สิ่งอื่น หรือโอนสิทธิ์ไม่ได้
- ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับรางวัล
- บริษัทฯ มีสิทธิ์นำรายละเอียดของตัวบุคคลผู้ได้รับรางวัลออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภาพและเสียงตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่มีสถานะบัตรปกติ ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว และยังคงเป็นสมาชิกบัตรของธนาคาร ณ วันที่รับของรางวัล
- ธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
**/*** - โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หรือ www.thecrystal.co.th หรือ โทร 02 101 5999 หรือ 02 101 5959


  • Share :