Lifestyle & Dining

BKER Sweet Valentine 2020

เติมความสุข ต้อนรับเดือนแห่งความรัก รับแก้วน้ำ Sweet Tumbler ทันที 1 ใบ เมื่อทานอาหารครบ 1,500 บาท หรือช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป

เงื่อนไข : 1. นำใบเสร็จพร้อมบัตรประชาชนมารับของรางวัลได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ อาคาร D ชั้น 1

2. จำกัด 1 สิทธ์/ 1 ท่าน/ 1 หมายเลขโทรศัพท์/ 1 สาขา ตลอดรายการและต้องเป็นใบเสร็จ 3. รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถรวมใบเสร็จเพื่อแลกรับของรางวัลได้

4. ของรางวัลสำหรับรายการนี้มีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดบริการ

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  • Share :