Event & Exhibitions

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ

     สถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างประเทศ (อีฟ่า), สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ ภัณฑารักษ์ โฟลเคอร์อัลบุส (Volker Albus) ร่วมกับ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ "new olds - Design between Tradition and Innovation" ของเก่า ดีไซน์ใหม่ – ขนบนิยมผสมนวัตกรรมใหม่
นิทรรศการแสดงผลงานโดยนักออกแบบ 45 คน จากประเทศเยอรมนีและประเทศอื่นๆ ในยุโรป และผลงานโดยนักออกแบบชาวไทยชื่อดังมากมาย ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. - 2 พ.ย. 2557 ณ อาคาร F ชั้น 1 และ 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

 


  • Share :