Décor & Material

Kohler The Kensho collection

Kohler The Kensho collection อ่างล้างหน้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทคนิคของชาวอิตาเลี่ยนในสมัยศตวรรษที่ 15 โดยนำเอาความเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา และความแข็งแกร่งของหินมาผสมผสานกันทั้งแบบตะวันออกและเทคนิคศิลปะของตะวันตก แกะสลักลงลวดลายแบบปะติดปะต่อกัน หรือที่เรียกกันว่ารูปแบบกิโมโนซาชิโกะของชาวญี่ปุ่น ซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบของอินทรีย์ คลื่นภูเขาและไม้ไผ่ นั่นเอง จึงทำให้งานศิลปะชิ้นนี้โด่นเด่นไม่ซ้ำใครและควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่ง สัมผัสสินค้าจริงหรือสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ Kohler Center CDC อาคาร D ชั้น 1

Tel: 02-101-5848

Line: @kohlercdc 

Cr: Kohler Thailand, Kohler DR


  • Share :