Lifestyle & Dining

Crystal Summer Time 2019

CDC และ The Crystal ชวนช้อปรับซัมเมอร์ มอบส่วนลดจากร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำ

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ* รับของรางวัลสุดคูล "Sofa Air Bag"

      

เงื่อนไข :  1. นำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับของรางวัลได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

- ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซนเตอร์ ลงทะเบียนได้ที่ อาคาร D ชั้น 1 

2. จำกัด 1 คน/ 1 สิทธ์/ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดรายการและต้องเป็นใบเสร็จภายในวันที่มาแลกของรางวัลเท่านั้น

3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถรวมใบเสร็จเพื่อแลกรับของรางวัลได้

4. ของรางวัลสำหรับรายการนี้มีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดบริการ

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  • Share :